هر ساله بالغ بر ۷ هزار مشترك به مشتركان شهر یزد افزوده می شود.

محمدحسین اسماعیلی، مدیر بهره برداری شركت آب و فاضلاب شهر یزد، تعداد مشتركان شهر یزد را ۱۴۳ هزار فقره عنوان كرد و از دلایل كاهش خرابی انشعابات به اصلاح شبكه های فرسوده، استاندارد نشدن لوازم انشعابات، كنترل فشار شبكه، بالاتر رفتن كیفیت آب و نظارت بهتر بر كار پیمانكاران اشاره كرد. وی اظهار داشت: امسال قصد داریم تا تعداد اتفاقات و ساعت قطع آب كمتری داشته باشیم كه این روند هر سال اجرا می شود و تعداد خرابی و تأسیسات كاهش می یابد.

اسماعیلی از دیگر اقدامات برای مقابله با بحران های از پیش تعیین نشده به تشكیل گروه هایی اشاره كرد كه هر هفته با تست كردن چاه های موجود و استیجاری مشكلات آنها را برای مقابله بابحران برطرف می كنند. وی از برنامه های اجرایی امسال به سالم نگهداشتن تمامی چاه هایی كه در مالكیت شركت هستند، بازدید هفتگی و تخلیه چاه ها (دو بار در هفته) هماهنگی با مالكان و عقد قرارداد برای خرید آب از چاه های استیجاری، شناسایی منابع آب جدید، پیگیری راه اندازی مجموع چاه های چرخاب، پیگیری و افزایش حجم مخازن موجود و حفاظت و نگهداری فیزیكی از تأسیسات چاه های موجود اشاره كرد. این مقام مسئول در ادامه به افزایش تعداد تانكرهای آبرسانی و عقد قرارداد برای تانكر های استیجاری، اصلاح شبكه فرسوده به منظور جلوگیری از هدر رفت آب و ایجاد بحران، تخلیه و شست وشوی مخازن و شبكه های اصلی، ثبت و ضبط اطلاعات و آمار و مقایسه با دوره مشابه سال قبل، اطلاع رسانی و راهنمایی مشتركان با هماهنگی و احد روابط عمومی شركت اشاره كرد.