سهم آب آشامیدنی امسال در مقایسه با سال قبل ۱۰ درصد كاهش یافته است كه با تأثیر خشكسالی در منابع زیرساختی، احتمال جیره بندی شدن آب آشامیدنی در برخی از بخش های استان وجود دارد. سید مرتضی بختیاری استاندار اصفهان با اشاره به بحران خشكسالی كه امسال بر استان اصفهان حاكم است، افزود: از پارسال منابع آبی استان با ۸۰ درصد كاهش مواجه بود كه امسال با تشكیل ستاد خشكسالی و بحران آب در استان باید این مسأله را به صورت برنامه ریزی شده مورد پیگیری قرار دهیم. وی كنترل آب های سطحی و زیر زمینی، توزیع آب در بخش شرب، كشاورزی، بهداشت، صنعت و همچنین مصرف بهینه آب را مهم دانست و اضافه كرد: پارسال بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان زیان سرما زدگی و خشكسالی به باغ های شمال و شمال شرقی اصفهان وارد شد كه امسال با اصلاح روش های آبخیزداری و اجرای طرح های مناسب، باید این مسأله را به صورت عملیاتی مدیریت كنیم.