با بهره برداری از چاه های ۳۰۸ و ۳۱۴ مارون خامی در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، تولید گاز این مخزن به ۱۱۵ میلیون فوت مکعب و گاز مایع حاصله به ۱۹ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز رسید.

مدیر امور مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: با بهره برداری از چاه شماره ۲۱۹ این مخزن، به زودی تولید گاز این میدان به ۱۵۰ میلیون فوت مکعب و گاز مایع تولیدی به روزانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ بشکه می رسد.

مهندس بیژن عالیپور افزود: گاز حاصل از مخزن خامی مارون به مخزن آسماری میدان مارون در استان خوزستان تزریق و گاز مایع حاصله به نفت صادراتی افزوده می شود.

وی اظهارداشت: مطابق برنامه جامع توسعه این مخزن، در آینده با احداث کارخانه گاز و گاز مایع ۲۳۰۰ مارون، گاز حاصل از مخزن خامی به فرآورده هایی نظیر اتان برای تحویل به پتروشیمی ماهشهر و بوتان، پروپان و بنزین طبیعی برای صادرات تبدیل خواهد شد.

مخزن خامی مارون در مناطق نفت خیز جنوب به لحاظ عمق حفاری، فشار و دما یکی از مخازن منحصر به فرد هیدروکربوری جهان است که به دست توانمند نیروهای داخلی به بهره برداری رسیده است.