معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب گفت: بر اساس اعلام بانک جهانی، مصرف آب شرب سالانه یک نفر، یک متر مکعب و مصرف آب بهداشتی سالانه ۱۰۰ متر مکعب است که ایران ۷۰ درصد بیشتر از این مقدار مصرف دارد.

رسول زرگر، معاون وزیر نیرو در امور آب و فاضلاب با ذکر مطالب فوق گفت: در خشکسالی امسال تمام تلاش مسوولان بر آن است که از جیره بندی و سهمیه بندی آب جلوگیری شود و به نحوی کمبود ۱۰ درصدی منابع آب جبران شود.

وی افزود: مصرف آب شهر تهران یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون است که با کمبود ۱۰ درصدی مواجه بوده و این کمبود از طریق مصرف بهینه جبران خواهد شد.

زرگر با بیان اینکه کولرهای آبی در تهران ۴۰۰ هزار متر مکعب آب مصرف می کنند، اذعان داشت: مطمئنا با همکاری و هماهنگی مردم این ۱۰ درصد جبران خواهد شد و محدودیت توزیع در شهرهای بزرگ وجود نخواهد داشت.

معاون وزیر نیرو تصریح کرد: الگوی مصرف در یک خانوار متوسط شهری در ماه های غیر تابستان در حدود ۲۴-۱۸ متر مکعب و در فصل تابستان بین ۲۹-۲۳ متر مکعب است.

وی اظهار داشت: مصرف آب ۵۷ درصد مشترکین (۱۲ میلیون نفر شهری و ۵/۳ میلیون نفر روستایی) در حد الگوی مصرف و یا پایین تر است. ۳۶ درصد از یک برابر تا دو برابر الگوی مصرف دارند و هفت درصد نیز بیش از دو برابر الگو مصرف می کنند.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: اگر عموم به صرفه جویی نپردازند و ۱۰ درصد کمبود جبران شود، کسانی که الگوی مصرف دو برابر دارند ابتدا جریمه و بعد با قطع آب رو به رو خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین امسال از پر شدن استخرها با آب شرب، شستن ماشین و حیاط جلوگیری به عمل خواهد آمد و از ابتدای خرداد ماه نیز نرخ آب در تمام نهادهای دولتی به قیمت تمام شده محاسبه خواهد شد.

وی در ادامه به بیان فرآیند توزیع آب پرداخته و افزود: بعد از برآورد آب موجود در پشت سدها، میزان تبخیر آب و میزان آبی که باید برای پایداری و ایمنی سد باقی بماند، اولویت با آب شرب است.

زرگر تصریح کرد: آب شرب برای یک سال و نیم آتی کنار گذاشته می شود و در مرحله بعد آب مصرفی برای امور کشاورزی تخصیص داده می شود.

وی افزود: به عنوان مثال ۱۵۳ میلیون متر مکعب از سد طالقان در استان قزوین اختصاص داده می شود که در مصارف کشاورزی ابتدا به باغات، سپس محیط زیست و بعد کشت های انجام شده اختصاص داده می شود.

معاون وزیر نیرو عنوان کرد: تمام اقدامات صورت گرفته با هماهنگی استانداران و مدیران بخش کشاورزی انجام می شود و بخش شرب شهری و روستایی در اولویت مصارف قرار خواهند داشت.

زرگر با اعلام اینکه ۱۲۰ شهر و شش هزار روستا بیشتر از سایر شهرها و روستاها متاثر از خشکسالی خواهند بود، گفت: در همه این شهرها و روستاها طرح های اضطراری تهیه شده و مدتی است که اجرا می شود از جمله احداث چاه های جدید، کف شکنی چاه های موجود، اجاره چاه های استاندارد از کشاورزی و ...

وی عنوان کرد: اعتباری که برای این کار درخواست شده است، هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که با عنایت و توجه از طرف استانداری ها ۹۰۰ میلیارد ریال آن در اختیار مسوولین قرار گرفته است.

معاون وزیر اعلام کرد: بقیه اعتبار درخواستی از طریق مصوبه دو هزار میلیارد تومانی که از حساب ذخیره ارزی تامین می شود و به مجلس ارائه شده است در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این خشکسالی نیز نیروگاه های برق آبی با مشکل مواجه شده و در مجموع حدود ۴۰درصد با کاهش تولید مواجه هستند که در سه ماه آینده نیز ۷۵ درصد کاهش تولید خواهند داشت