هنر محیطی از سواحل خلیج فارس به جنگل‌های اطراف دریای خزر رفت و شانزدهمین جشنواره هنر محیطی در ایران برگزار شد.

دانشگاه مارلیک نوشهر از روز دهم اردیبهشت میزبان بیش از یک‌صدو۴۰ هنرمند جوانی بود که در این جشنواره شرکت کردند.

در نخستین روز جشنواره با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر و در آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی و هنری نوشهر جمعی از مدرسان و مسؤولان دانشگاه در جمع دانشجویان سخنرانی کردند و هنر محیطی در ایران مرور شد.

شرکت‌کنندگان این جشنواره اغلب دانشجو بودند و از شهرهای مختلف ایران بودند و در طول جشنواره در غالب های چیدمان محیطی، هنر اجرا، صدا را ارایه دادند. رابطه انسان با طبیعت، تنهایی، زخم، نیستی از مضامینی بودند که در غالبی نمادین ارایه شدند.

برخی از آثار ارایه‌شده در جشنواره با مواد و مصالحی اجرا شدند که هنرمندان با خود به همراه داشتند، اما اغلب آثار با مواد موجود در طبیعت بود.

این جشنواره تا نیمه‌ی اردیبهشت ادامه داشت.