مدیر امور آب مغان گفت: به دلیل کاهش بارندگی امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال میزان ذخیره آب پشت سد ارس به میزان چشمگیری کاهش یافته‌است.

داود نجفیان روز گذشته در جلسه برنامه ریزی برای مقابله با کم آبی شبکه آبیاری مغان افزود: هم‌اکنون ‪ ۸۴۰‬میلیون مترمکعب آب پشت سد ذخیره شده که این میزان درمدت مشابه سال قبل یک میلیارد و‪ ۲۸۰‬میلیون مترمکعب بود.

وی همچنین ورودی آب سد ارس را در زمان حاضر ‪ ۸۰‬مترمکعب در ثانیه عنوان کرد و گفت: به دلیل کمبود بارندگیها رهاسازی آب از مخزن سد ارس امسال دو ماه زودتر ازسال‌های قبل آغاز شده است. مدیر امور آب مغان اراضی زراعی تحت پوشش شبکه مغان را حدود ‪ ۹۰‬هزار هکتار ذکر کرد و آبیاری شبانه اراضی را در جلوگیری از هرز آب موثر دانست.

فرماندار پارس‌آباد مغان نیز در این نشست گفت: گذر از تنش آبی و مقابله با خشکسالی نیازمند مدیریت صحیح و استفاده بهینه از آب موجود است.

میرفخرالدین زاهد افزود: بلحاظ کمبود بارندگی به ‪ ۵۰‬الی ‪ ۷۰‬درصد محصولات کشاورزی دیم و ‪ ۴۵‬درصد مراتع این شهرستان زیان وارد شده است.

وی با بیان این که حدود ‪ ۹۰‬درصد بذرذرت مورد نیاز کشور در این شهرستان استحصال می‌شود، گفت: کم آبی نباید موجب محدودیت درسطح زیر کشت برخی محصولات استراتژیک ازجمله ذرت بذری شود.

زاهد با اشاره به این که به خاطر کاهش نزولات آسمانی نباید کشت دوم محصولات زراعی درمنطقه متوقف شود، تصریح کرد: میزان ورودی و خروجی آب سدها و خسارات ناشی از خشکسالی بطور دقیق باید استخراج شود.