علی باباچاهی شاعر و پژوهشگر و منتقد ادبی همچنان فعال است و با آنكه دو كتابش پس از ۸ ماه هنوز مجوز نشر نگرفته‌اند، اما با چند كتاب در نمایشگاه حضور چشمگیر دارد.پیكاسو در آب‌های خلیج فارس (مجموعه شعر) و زیباتر از جنون (زندگی و شعر اسماعیل شاهرودی) كتاب‌هایی است كه برای كسب مجوز توسط نشر ثالث به وزارت ارشاد رفته و هنوز خبری از این مجوز نشده است.از باباچاهی كتاب <شعر امروز، زن امروز> توسط انتشارات ویستار كه در سال جاری چاپ شده و <عاشقانه‌ترین‌ها> توسط نشر ثالث در نمایشگاه عرضه می‌شود.این دو كتاب آنتالوژی به شمار می‌آیند كه هر دو با یك مقدمه مفصل تحقیقی و پژوهشی ارائه می‌شود. در كتاب شعر امروز، زن امروز، شعر مونث فارسی از آغاز تا امروز مورد مطالعه قرار می‌گیرد و از رابعه تا شمس كسمایی و فروغ و تا جوان‌ترین زنان نسل امروز نمونه آثاری ارائه می‌شود.

در عاشقانه‌ترین‌ها هم آثار شاعران نوپرداز از افسانه نیما (سال ۱۳۰۱) تا سال ۱۳۸۰ نمونه‌هایی از شعر تغزلی و عاشقانه با تحلیل مستقل و مفصل ارائه می‌شود.نشر مروارید هم در نمایشگاه امسال كتاب گزینه اشعار علی باباچاهی را به همراه شرح زندگی و دیدگاه هنری‌اش به قلم این شاعر ارائه می‌كند. در این كتاب از ۱۳ دفتر شعر آثار برگزیده گزینش شده است.نشر روزنگار هم در پنجمین شماره ویژه تاریخ شفاهی ادبیات معاصر ایران، یك گفت‌وگوی بلند ۳۰۰ صفحه‌ا‌ی با علی باباچاهی انجام داده كه در نمایشگاه این كتاب را عرضه می‌كند.علی باباچاهی خبر از چاپ دوم گزاره‌های منفرد در سه جلد داد كه پیش از این در سال ۷۶ این كتاب چاپ و منتشر شده است.

در این كتاب سه‌جلدی به چهره‌های شاخص شعر معاصر و جریان‌های شعر پیش و پس از انقلا‌ب پرداخته می‌شود و برای اولین بار در آن درباره شعر پس از انقلا‌ب اظهارنظر می‌شود. این كتاب توسط انتشارات دیبایه به چاپ دوم می‌رسد.این شاعر فعال و سختكوش برای آنكه آموخته‌های سال‌ها شعر و پژوهش خود را در اختیار جوانان بگذارد، به همت كانون هنری آذرفر دوره جدید كارگاه شعرش را برگزار می‌كند. او در این كارگاه به نقد و بررسی شعر كارآموزان، بررسی جریان‌های شعری پیش و پس از انقلا‌ب، نقد شعرهای بلند و منظوم نیما و دیگر شاعران معاصر، بررسی ساختاری و فراساختاری (شعر متمركز و غیرمتمركز)، طرح مباحث جدید و چاپ و انتشار برگزیده آثار كارآموزان می‌پردازد. علا‌قه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند با شماره ۴۴۵۶۴۴۷۶ تماس بگیرند.علی باباچاهی سال‌ها است كه شعر می‌گوید و به نقد و بررسی اشعار و پژوهش درباره جریان‌های شعری مشغول است و در این احوالپرسی همچنان با دست پر درباره آثارش سخن می‌گفت و با صبوری به بودنش در جامعه ادبی و خدمت به فرهنگ تاكید می‌كند.