«من شالویی را به عنوان یك همراه در وزارت ارشاد آدم صدیق، فعال و كارآمدی می دانم ولی ایشان به درد مدیریت تجسمی كشور نمی خورند.» حسین خسروجردی؛ نقاش و گرافیست با بیان این مطلب در ادامه به شبستان گفت: «بركناری حبیب صادقی از سمت مدیریت امور تجسمی وزارت ارشاد از جهتی به نفع صادقی است زیرا او به هر شكل از این به بعد به كار اصلی خود یعنی نقاشی خواهد پرداخت ولی رفتن وی به هیچ عنوان به نفع جامعه تجسمی نیست.» وی دلیل این موضوع را اینگونه بیان كرد: «صادقی مرد شرایط بسیار سخت موزه بوده است. موزه هنرهای معاصر و امور تجسمی واقعاً شرایط سختی را در این دوره تجربه كرد بسیاری از كارها باید توامان با هم انجام می شد كه من فكر می كنم در همكاری با صادقی از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی كم كاری شده است و دلیل عمده رفتن صادقی نیز همین عدم همدلی ها و همكاری ها بوده است.»

خسروجردی در مورد انتصاب شالویی در پست مدیریت امور تجسمی گفت: «این كار یك كار كاملاً تخصصی است و ما در این پست به یك مدیر صرف احتیاج نداریم.» وی در پایان تأكید كرد: «پست مدیریت امور تجسمی و سرپرستی موزه هنرهای معاصر یك كار كاملاً تخصصی است و یك آدم مطلع و متخصص در حوزه تجسمی احتیاج دارد كه علاوه بر آگاهی بر فن مدیریت اطلاعات كاملاً تخصصی، حرفه ای و یك دانش جهانی نیز داشته باشد كه قطعاً شالویی به درد این كار نمی خورد.