مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران از صدور مجوز تبادل قرارداد و خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بادی و زیست توده بخش خصوصی توسط توانیر خبر داد.

سوف آرمودلی اظهار داشت: سرانجام مجوز تبادل قرارداد و خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بادی وزیست توده بخش خصوصی از سوی توانیر صادر شد و سازمان انرژیهای نو ایران نیز پس از صدور این مجوز به ترتیب سعی خواهد كرد با شركت‌هایی كه مجوز احداث نیروگاه‌های بادی و بخش خصوصی را دریافت كرده‌اند قرارداد تبادل خرید برق امضاء كند.

وی افزود: سازمان انرژیهای نو ایران در حال حاضر بیش از ۳۷۰۰ مگاوات درخواست و متقاضی برای احداث نیروگاه زیست توده و بادی بخش خصوصی دریافت كرده است كه تاكنون از این میزان درخواست برای ۶۰۰ مگاوات مجوز احداث صادر شده است.

آرمودلی در خصوص صدور مجوز تبادل قرارداد خرید برق از سوی توانیر گفت: توانیر به عنوان متولی صنعت برق كشور باید بپذیرد كه برق تولیدی متقاضیانی را كه مجوز احداث نیروگاه دریافت كرده‌اند در درازمدت با تامین اعتبار و تضمین خریداری كند.

مدیر عامل سازمان انرژیهای نو ایران افزود: قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های بادی و زیست توده بخش خصوصی هر كیلو وات ساعت حدود ۶۲ تومان است.

وی با بیان اینكه سهم تولید انرژی(نیروگاههای دولتی و خصوصی) از منابع تجدیدپذیر تا پایان برنامه چهارم به یك درصد ظرفیت نصب شده نیروگاهی كشور یعنی معادل ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید تاكید كرد:دولت در برنامه چهارم توسعه با تخصیص اعتبار برای خرید تضمینی برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی از بخش خصوصی حمایت خواهد كرد و این هدف هم اكنون در حال اجرایی شدن است ،بنابراین تا پایان برنامه چهارم ۵۰۰ مگاوات یاد شده مربوط به نیروگاههای دولتی و خصوصی است.

آرمودلی با باشاره به اینكه میزان قدرت نصب شده نیروگاههای بادی دولتی ۷۰ مگاوات است خاطرنشان كرد:قدرت نصب شده نیروگاههای بادی دولتی در حال حاضر سالانه ۱۶۰ میلیون كیلووات ساعت معادل ۷۰ مگاوات است و قرار است این میزان تا پایان برنامه چهارم به ۱۸۰ مگاوات برسد.