معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:چالش صنعت برق تعیین قیمت فروش برق كمتر از قیمت تمام شده و غیر واقعی بودن تعرفه برق است.

محمد احمدیان اظهار داشت: قیمت غیرواقعی تعرفه برق و رشد بی رویه مصرف برق در سه دهه اخیر ،محدودیت منابع مالی و تعیین قیمت فروش برق كمتر از قیمت تمام شده را باید جزء چالش های صنعت برق كشور دانست.

وی با بیان اینكه باید با استفاده بهینه از انرژی و جلوگیری از اتلاف انرژی به همه مشتركان خدمت‌رسانی شود گفت:تعرفه های كنونی و قیمت برق به تنهایی موجب صرفه جویی در مصرف برق نمی شود البته بحث صرفه جویی‌های مصرف برق تنها به عامل تعرفه برق محدود نمی شود بلكه این موضوع به عوامل دیگری مثل فرهنگ سازی و آگاه سازی مشتركان نیز بستگی دارد.