دکتر قاسمی رییس بانک پاسارگاد در بازدید از نمایشگاه منتخب گالری ها و نگارخانه های هنری ایران واقع در موسسه صبا با تاکید بر ضرورت حرکت هایی چنین در راستای حمایت از اقتصاد هنر گفت: این نمایشگاه از آن جهت که می تواند فرهنگ ساز باشد اگر نگویم در نوع خود بی نظیر قطعا کم نظیر است.

دکتر قاسمی رییس بانک پاسارگاد در بازدید از نمایشگاه آثار منتخب گالری های نگارخانه هنری تهران و سراسر کشور در موسسه صبا برگزاری این نمایشگاه و ساماندهی این حرکت را زمینه ساز یک گشایش و اتفاق بزرگ در جریان شکوفایی و رونق اقتصاد هنر دانست و گفت: اقتصاد هنرجویان دو سویه ای است که یک طرف آن تولید و عرضه و سوی دیگر آن تقاضا است، آثار هنری از آن جهت که ارزش بالایی دارد طبیعتا بخش تقاضای آن چون دیگر وجوه اقتصادی قوی و فراگیر نیست چرا که مخاطب و متقاضی محدودی دارد و این خود یکی از محدویت های عرضه اقتصاد هنر است.

در بعد فردی محدودیت داریم چرا که هنر تولید انبوه ندارد و مثل یک واحد صنعتی نیست که در وقت معینی به تعداد مشخصی محصول تولید کند و بیرون بفرستد.

وی در خصوص چگونگی ساماندهی این حرکت خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم به گونه ای این عرصه را سامان دهیم که در آن هم هنرمند شرایط مطلوبی داشته باشد و هم متقاضیان اولین قدم به معرفی هنر در سطح جامعه و شناسایی ضرورت های آن بر می گردد؛ اگر بخواهیم به گونه ای این عرصه را سامان دهیم که درآن هم هنرمند شرایط مطلوبی داشته باشد و هم متقاضیان اولین قدم به معرفی هنر درسطح جامعه و شناسایی ضرورت های آن برمی گردد.

وی افزود: این نمایشگاه اگرنگویم بی نظیر قطعا کم نظیر است از آن جهت که فرهنگ سازی می کند. صاحبان هنر و متولیان عرضه آثار هنری کشور را یک جا در کنار هم و در بین متقاضیان و مخاطبان این آثار جمع می کند و گرد هم می آورد.

وی گفت: این حرکت می تواند در اقتصاد هنر هم تاثیر گذار باشد چرا که توانایی ها و بضاعت ها و قابلیت های دو طرف را در مقابل هم قرارداده و به نمایش می گذارد و امیدواریم این اقدام اولا اشاعه و ثانیا عمق پیدا کند و در بخش اقتصادی نیز موید و حمایتگر باشد.

وی در پایان برای حمایت کامل از حرکت هایی این گونه اعلام آمادگی کرد و گفت: با مشارکت و همکاری صبا می توان به حضور اطمینان بخش و امیدوار کننده ای در عرصه اقتصاد هنر اندیشید.

این گزارش می افزاید: صبا پس از این نماشگاه درآینده نزدیک اولین نمایشگاه عکس و سپس خوشنویسی را در راستای حمایت از هنرمندان کشور و اقتصاد هنر برگزار خواهد کرد.