بلخاری «رویكرد اخوان الصفا نسبت به هنر اسلامی» را بررسی می كند. گزارش مهر، در ادامه سلسله درس گفتارهای این مركز، حسن بلخاری، با توجه به «رویكرد اخوان الصفا نسبت به هنر اسلامی» به تبیین ماهیت هنر اسلامی خواهد پرداخت. این درس گفتار امروز، شنبه، ۱۴ اردیبهشت ماه، از ساعت ۱۷ آغاز و تا ۱۹ ادامه خواهد داشت. شركت كلیه علاقه مندان در این برنامه آزاد است. مركز هنرپژوهی نقش جهان فرهنگستان هنر، در خیابان ولی عصر (عج)، ضلع جنوبی پارك ساعی، شماره ۱۱۰۱ قرار دارد.