وزیر نیرو می‌گوید: همه تلاش وزارت نیرو این است كه در تابستان آب و برق جیره‌بندی نشود.

با هویدا شدن زودهنگام آثارخشكسالی و پیامدهای سریع آن بر شبكه‌های آب و برق كشور، نهادها و سازمان‌های دست‌اندركار تحرك گسترده‌ای را با هدف مقابله با زیان‌ها و اختلالات احتمالی در شبكه‌های تامین و توزیع آب آغاز كرده‌اند.

وزیر نیرو كه بیش از دیگر نهادها مسئله خشكسالی متوجه حوزه مدیریتی اوست، در تازه‌ترین اظهارنظر پس از جلسات متعدد هفته گذشته در این زمینه تاكید كرده‌است: همه تلاش وزارت نیرو این است كه در تابستان آب و برق جیره‌بندی نشود.

سید پرویز فتاح به ایسنا گفت: آب مثل برق سراسری نیست و هر شهری برای خود تنظیم ویژه‌ای دارد، ولی ما با مسئله خشكسالی مواجه هستیم و امیدواریم با همراهی ملت و مدیریت مسئولان بتوانیم بر مشكلات چیره شویم.

وی در مورد قطعی برق در روزهای اخیر گفت:‌ ما در چند روز اخیر شاهد گرمای زیادی بودیم. شاید بتوان گفت یك گرمای بی‌سابقه برای اردیبهشت ماه كه معمولا در نیمه اول خرداد با آن روبه‌رو می‌شدیم و مصرف افزایش یافت كه پیش‌بینی شده نبود. از سوی دیگر بخشی از امكانات نیز از جمله توربین‌ها در دست تعمیر بود كه موجب شد در مواردی با قطعی برق مواجه شویم.

وزیر نیرو خاطرنشان كرد: امیدواریم كه از روز شنبه وضعیت به روال عادی و طبیعی بازگردد. وی تاكید كرد: ما از واحدهای برق‌آبی به‌دلیل كمبود آب با احتیاط استفاده می‌كنیم. به گزارش خبرنگار ما، با وجود تلاش و برنامه ریزی‌های انجام شده برای تامین برق و آب كشور، خشكسالی امكان استفاده از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش‌ها را كاهش داده است.

تابستان هرسال با توجه به ضرورت تعمیر نیروگاه‌ها از توان نیروگاه‌های برق‌آبی به نحو قابل توجهی استفاده می‌شود كه امسال كاهش ذخایر آبی پشت سد‌ها این فرصت را از وزارت نیرو گرفته است.

اگرچه در ۳ روز اخیر تاحدی از شدت گرمای هوا كاسته شده است ولی اگر این شرایط پایدار نباشد احتمال بروز مشكلات غیر‌قابل پیش‌بینی در شبكه برق و آب كشور وجود دارد.