با حكم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمود شالویی به عنوان مدیركل دفتر هنرهای تجسمی منصوب شده است.درپی استعفای حبیب ا... صادقی از مدیریت دفتر هنرهای تجسمی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حكمی، محمود شالویی را به عنوان مدیر كل دفتر هنرهای تجسمی منصوب كرد.

بنا بر این گزارش، در سوابق اجرایی شالویی در عرصه فرهنگ و هنر، مواردی ازجمله مدیر كلی دفتر آموزش و توسعه فعالیت های هنری، سرپرستی مركز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضویت شورای برنامه ریزی و ریاست گروه فرهنگ و هنر دانشگاه جامع علمی كاربردی، دبیری شوراهای راهبردی و نظارت بر هنرستان های هنرهای زیبا و آموزشگاه های آزاد هنری كشور، عضویت شورای عالی آموزش و پرورش- كمیسیون اساسنامه ها و مقررات تحصیلی- و نماینده و رابط معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نمایندگان سازمان یونسكو در تهران دیده می شود. شالویی دارای مدرك فوق لیسانس ادیان تطبیقی است و در حال حاضر مراحل پایانی دوره دكترا را در رشته عرفان اسلامی می گذاراند.