بزرگ ترین و مدرن ترین تصفیه خانه استان خوزستان در اهواز ساخته می شود.

حبیب الله مرادی مدیرعامل شركت آب و فاضلاب اهواز گفت: قرارداد مشاور ساخت تصفیه خانه به روش DBO برای طراحی، ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز با مشاور آلمانی مبادله شده است. وی گفت: این تصفیه خانه با اعتباری معادل

۴۰ میلیارد تومان برای جمعیت بیش از یك میلیون و ۴۰۰ هزار نفر پیش بینی شده است. وی زمان ساخت این طرح را ۲ سال اعلام و اظهار امیدواری كرد، این طرح در مدت زمان كمتری به بهره برداری برسد. مرادی گفت: با ساخت این تصفیه خانه تمام فاضلاب شرق رودخانه كارون به تصفیه خانه منتقل و تصفیه می شود. وی با بیان این كه تنها منبع تأمین كننده آب كلانشهر اهواز رودخانه كارون است، تصریح كرد: راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شرق اهواز نقش بسیاری در كاهش ورود آلاینده های موجود و حفظ و نگهداری رودخانه كارون دارد.

مدیر عامل شركت آب و فاضلاب اهواز همچنین از اجرای طرح خروجی فاضلاب ترمینال شرق اهواز خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار بیش از یك میلیارد و ۵۷۲ میلیون ریال از محل اعتبارات عمرانی اجرا می شود.

مرادی تصریح كرد: این طرح با هدف جمع آوری خطوط فاضلاب مناطق پادادشهر، باهنر، مناطق اطراف میدان شهید بندر و نیز برطرف كردن مرداب ایجاد شده در منطقه جنب خط آهن صنایع فولاد اجرا می شود. وی از دیگر اقدام های انجام شده را اصلاح فاضلاب امانیه عنوان كرد كه با اعتبار ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال از اعتبارات عمرانی به منظور جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب در مدت ۳ ماه انجام شده است.