مصرف آب شهروندان تهرانی در روز سه‌شنبه (۱۰ اردیبهشت) به دو‌میلیون و ۹۴۶‌هزار مترمكعب رسید كه نسبت به روز مشابه سال قبل ۷۳/۱۸‌درصد افزایش داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی شركت آب و فاضلاب شهر تهران، كل مصرف آب تهران از ابتدای امسال تا روز سه‌شنبه به ۱۰۴‌میلیون و ۷۷۵‌هزار مترمكعب رسیده است.

این گزارش می‌افزاید: روز سه‌شنبه ۷۴/۳۴‌درصد آب تهران از طریق چاه‌ها و بقیه آن از طریق سدهای كرج و لتیان تامین شده است.

مصرف آب تهران در روز سه شنبه نسبت به روز دوشنبه ۷۲/۱‌درصد افزایش داشته است.

حجم آب حاصل از بارندگی و بارش‌های سال گذشته و امسال طبق اعلام مسوولان وزارت نیرو كاهش یافته است كه همین موضوع احتمال بروز خشكسالی در برخی مناطق كشور را تقویت كرده است.