موزه هنرهای عالی مسکو و بریتانیا توافقنامه ای را چهارشنبه گذشته برای برگزاری اولین نمایشگاه کارهای "ویلیام ترنر"، هنرمند مشهور انگلیسی قرن ۱۹، در روسیه امضا کردند.

به نقل از ریا نووستی؛ بر اساس این گزارش قرار است که این نمایشگاه ماه نوامبر، آذر، با حمایت بیلیونر روسی " آلیشر آسمانوو" مسئول موزه برگزار شود.

همچنین بر اساس گزارش کارشناسان نمایشگاه ۱۷ نوامبر برگزار خواهد شد و تقریبا ۱۰۰ کار "ویلیام ترنر" از جمله ۴۰ نقاشی رنگ روغن، ۷۰ کار با آبرنگ به عرصه نمایش گذاشته خواهد شد.