بیش از ۳۷۰ شهر بزرگ وکوچک درسراسر جهان امروز با هدف مقابله با تغییرات آب و هوایی و پدیده گرم شدن کره زمین به مدت یک ساعت چراغ ها را خاموش می کنند.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، اندی ریدلی مبتکر طرح "ساعت زمین"،اعلام کرد : ۳۷۰ شهر بزرگ وکوچک جهان از استرالیا تا کانادا و حتی فیجی در ساعت نه بامداد ۲۹ مارس به وقت گرینویچ به مدت یک ساعت از وسائل روشنایی و برقی استفاده نمی کنند.

وی افزود: در این طرح، ۲۶ شهر بزرگ و صدها شهرکوچک از بیش از ۳۵ کشور جهان ازجمله شهرهای شیکاگو، سان فرانسیسکو، دوبلین، مانیل، بانکوک، کپنهاگ و تورنتو با این طرح همکاری کرده و چراغ ها را خاموش نگاه می دارند.

این ابتکاری بود که سال گذشته در سیدنی ارائه و اجرا شد و امسال باحمایت و شرکت ۳۵ کشور در سراسر جهان به یک رویدادجهانی تبدیل می شود.

سال گذشته حدود دومیلیون و ۲۰۰ هزارنفر در سیدنی در ابتکار"ساعت زمین "شرکت کردند که بیش از ۱۰ درصد در مصرف برق صرفه جویی شد.