مؤسسه فرهنگی هنری صبا اعلام كرد، در ایام نوروز و آغاز سال ،۸۷ درهای خود را به روی اهل هنر خواهد گشود، تا فرصت بازدید از دو نمایشگاه همزمان خود را برای همه علاقمندان هنر ایران فراهم كند. با توافق برگزاركنندگان دوسالانه و مسئولان فرهنگستان هنر دو نمایشگاه هفتمین دوسالانه ملی نقاشی معاصر ایران و منتخب آثار اولین كارگاه هنر مقاومت، تمدید شده است و در روزهای عید نوروز از ساعت ۱۴ تا ۱۹ پذیرای عموم بازدید كنندگان خواهد بود.

مؤسسه فرهنگی هنری صبا همچنین اعلام كرده است، دایر بودن نمایشگاه های این مجموعه دعوتی برخاسته از این ضرورت است كه در روزهای جشن و سرور شكفتگی طبیعت پیوند با هنر و سرچشمه های خلاق ذوق هنری را از یاد نبریم و این امر به تدریج الگویی برای تمامی مراكز فرهنگی هنری كشور شود كه در روزهای تعطیل نیز امكان ارتباط نزدیك تر عموم مردم را با هنر و هنرمندان فراهم سازد.