پرتره آهنگساز نامدار اتریشی كه به تازگی پیدا شده می تواند مهمترین پرتره او باشد كه تاكنون محققان با آن رو به رو شده اند. به گزارش مهر، نقاشی ولفگانگ آمادئوس موتزارت كه احتمالا چند میلیون دلار ارزش دارد متعلق به خانواده یوهان لورنز هاگنور بود كه از دوستان نزدیك خانواده موتزارت در سالزبورگ بودند. پروفسور كلیف آیسن از كالج لندن در این باره گفت: «این پرتره احتمالا مهمترین پرتره كشف شده از زمان مرگ موتزارت در ۱۷۹۱ و یكی از تنها چهار پرتره اصیل از دوران اقامت او در وین است.» پرتره موتزارت با رنگ روغن در ابعاد ۱۹ در ۱۴ اینچ كشیده شده و در آن نیمرخ آهنگساز بزرگ در حالی به تصویر درآمده كه لباسی قرمز به تن دارد. آیسن پس از بررسی نامه های موتزارت و خانواده او همینطور اسناد آرشیوی نتیجه گرفت این پرتره را احتمالا یوزف هیكل، یكی از نقاشان دربار سلطنتی اتریش حول و حوش سال ۱۷۸۳ كشیده است.

بر اساس یك رسم خانوادگی این پرتره هدیه ای بود در قبال اثری كه موتزارت به یكی از اعضاء خانواده هیكل تقدیم كرد. یك كلكسیونر آمریكایی بدون توجه به اهمیت نقاشی موتزارت آن را سال ۲۰۰۵ خرید. پروفسور سایمن كیفی از واحد موسیقی دانشگاه شفیلد تحقیقات آیسن را درباره اصل بودن پرتره موتزارت «قانع كننده» و یافته های او را «قابل ملاحظه» توصیف كرد.