كشور سوئد گران ترین تابلو نقاشی خود را كه متعلق به رامبرانت است به كمتر از نصف قیمت ارزیابی شهره می فروشد. این تخفیف به این مشروط است كه خریدار اثر «باتاویان ها» شاهكار این نقاش هلندی را به موزه ملی استكهلم هدیه كند.

این اثر از سال ۱۸۶۶ تاكنون در این موزه در معرض دید قرارداشته است. اوله گرانات دبیر دائمی آكادمی سلطنتی هنرهای زیبای سوئد اعلام كرد كه ارزش اثر بالغ بر ۱۲۰ میلیون دلار آمریكا می شود اما این آكادمی به دلیل شرط فوق حاضر است ۶۰ درصد برای خریدار تخفیف قایل شود. به گزارش ایرنا، این نقاشی شرح صحنه ای از یك شورش باتاویان ها كه قبیله ای آلمانی بودند علیه رمی ها است كه در سال های ۱۶۶۱-۱۶۶۲ نقاشی شده است.