نصرت‌الله مسلمیان گفت: دوسالانه‌ها بیشتر یك نمایشگاه گروهی با سطح كیفی نازل است و نقد و بررسی اصولی و سازمان دهی مناسبی پشت برگزاری این دوسالانه‌ها وجود نداشته است.

نصرت‌الله مسلمیان هنرمند نقاش درباره ارزیابی خود از هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران گفت: من آثار دوسالانه هفتم نقاشی را ندیده‌ام و قصد بازدید از این نمایشگاه را نیز ندارم چرا كه معتقدم وقت من بیش از این‌ها ارزش دارد.

مسلمیان با بیان این كه ما در برگزاری ناموفق دوسالانه‌ها تجربه طولانی داریم افزود: این نوع دوسالانه‌ها بیشتر یك نمایشگاه گروهی با سطح كیفی نازل است و تا امروز هیچ نقد و بررسی اصولی و سازمان دهی مناسبی پشت برگزاری این دوسالانه‌ها وجود نداشته، پس طبیعی است كه چنین حاصلی داشته باشد.

مسلمیان با اشاره به مشكلات بنیادی در برگزاری برنامه‌های فرهنگی در ایران گفت: ما هنوز نمی‌دانیم كه علت وجودی یك دوسالانه چیست و چرا باید جامعه هنرهای تجسمی هر دو سال یك بار مورد نقد و ارزیابی قرار بگیرد.

این هنرمند نقاش و استاد دانشگاه در ادامه گفت:‌ ما بعد از گذشت ۳۰ سال حتی یك سالن هم به سالن‌های نمایشگاهی موزه هنرهای معاصر تهران اضافه نكرده‌ایم و در مجموعه فرهنگی -هنری صبا نیز به گونه‌ای عمل می‌شود كه حتی آثار هنری به درستی روی دیوار نصب نمی‌شود.

وی تصریح كرد: اگر تا ابد داستان دوسالانه‌ها را به همین صورت ادامه دهیم، به نتیجه نخواهیم رسید برای این كه نگرش ما نسبت به برنامه‌های فرهنگی درست نیست.

مسلمیان تأكید كرد كه مدیران فرهنگی كشور نباید بخواهند كه همه مسائل را خودشان حل كنند بلكه باید با تعامل بیشتر با دست‌اندركاران فرهنگی و با نگاهی انتقادی نسبت به عملكرد خود و سیستم فرهنگی، اجازه دهند كه تمام توان جامعه پشت برگزاری این گونه فعالیت‌های فرهنگی قرار بگیرد و در یك فضای بازتری همراه با نقد بتوانیم از این نمایشگاه‌ها نتیجه لازم را بگیریم.