مهدی حسینی هنرمند نقاش معتقد است: دوره دوسالانه‌های نقاشی در ایران به سر رسیده است و باید به فكر برنامه تازه‌تری بود.

مهدی حسینی هنرمند نقاش و استاد دانشگاه درباره ارزیابی خود از هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران گفت:‌ به نظر من دوره دوسالانه‌های نقاشی معاصر ایران به سر رسیده است و هر بار بدتر از دوره قبل برگزار می‌شود كه به این ترتیب باید به فكر برنامه‌ تازه‌تری در این زمینه باشیم.

وی با انتقاد از نحوه انتخاب آثار،داوری،كیفیت آثار و چیدمان نمایشگاه گفت: در این دوره از دوسالانه،‌آثار هنرمندانی كه جوایز برتر برخی نمایشگاه‌ها و حتی دوسالانه‌ جهان اسلام را گرفته بودند به دوسالانه راه پیدا نكرد و آثار بسیاری از هنرمندان جوان و دانشجویان برگزیده دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی پشت در دوسالانه ماند و این در حالی بود كه آثاری با كیفیت بسیار پایین به جای این آثار در دوسالانه دیده می‌شد.

حسینی با اشاره به نحوه انتخاب آثار و داوری‌ها گفت: چگونه می‌توان تنها یك اثر از یك هنرمند را مورد ارزیابی قرار داد؟ باید حداقل سه اثر از هر هنرمند در دوسالانه باشد كه امكان انتخاب و داوری صحیح وجود داشته باشد

وی افزود:‌چیدمان آثار نمایشگاه نیز به جز در بخش مدعوین بسیار نامناسب بود.

حسینی از جوایز اختصاص یافته به این دوسالانه هم انتقاد كرد وگفت: با این وضعیت فعلی تورم، آیا اهدای سكه‌های ناچیز به هنرمندانی كه هزینه‌های بسیاری را بابت ابزار كار هنری و همچنین حمل ونقل آثارشان متحمل می‌شوند،منصفانه است؟

این استاد دانشگاه با بیان این كه سخنانش انتقال درد دل نسل جوان هنرمند است گفت: من اگر به جای برندگان این دوسالانه بودم، ترجیح می‌دادم به جای دریافت این سكه‌های ناچیز، اصلاً در دوسالانه شركت نداشته باشم .