آفتاب

بی اطلاعی آمریکایی ها از حقایق جنگ عراق به سبب سانسور اخبار

بی اطلاعی آمریکایی ها از حقایق جنگ عراق به سبب سانسور اخبار

نتایج یک بررسی جدید نشان داد که آگاهی مردم آمریکا از تحولات جنگ عراق از تابستان گذشته به دلیل توجه کمتر رسانه ای آمریکایی به این جنگ کاهش یافته است.

کد N354740

وبگردی