مدیرعامل سازمان توسعه برق ایران گفت: كلنگ عملیات اجرایی نیروگاه سیكل تركیبی پاسارگاد با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی امروز در جزیره قشم به زمین زده شد.

محمد بهزاد افزود: نیروگاه سیكل تركیبی پاسارگاد (به روش B.O.O ساخت،بهره برداری،مالكیت) دارای دو واحد گازی و یك واحد بخار مجموعا به ظرفیت ۵۰۰ مگاوات است كه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت وزارت نیرو در منطقه آزاد قشم احداث خواهد شد.

وی با اشاره به اینكه میزان سرمایه گذاری این نیروگاه ۲۵۰۰ میلیارد تومان است گفت: نیاز منطقه قشم به انرژی برق حدود ۲۰۰ مگاوات است كه ۳۰۰ مگاوات مابقی از طریق خط انتقال برق به شبكه سراسری برق منتقل خواهد شد.

بهزاد اظهار داشت: با توجه به نیاز منطقه قشم به انرژی واحدهای گازی این نیروگاه ظرف ۲ سال و بخش سیكل تركیبی بعد از ۳ سال وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.