استان مركزی براساس طرح دولت و به پیشنهاد وزیرنیرو به عنوان استان پایلوت دراجرای طرح استفاده از لامپ های كم مصرف در كشورانتخاب شده است. داوود عابدی مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق استان مركزی درگفت وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: برغم شناسایی پیمانكاران اجرای این طرح، متاسفانه شركت های سازنده لامپ های كم مصرف به تعهدات خود عمل نكرده اند و با توجه به فراهم شدن مقدمات و سازوكارهای لازم برای توزیع آن تاكنون لامپی برای توزیع دراختیار استان قرار نگرفته است. وی افزود: لامپ های كم مصرف از یارانه ۶۰ درصدی در شهرها و درروستا از یارانه های بالاتری برخوردار هستند كه درصورت استفاده گسترده از آن، میزان هزینه های مصرف انرژی خانواده ونیز هزینه های خرید لامپ از كاهش چشمگیری برخودار و دولت نیز ازپرداخت یارانه های سنگین انرژی برق معاف خواهد شد كه می طلبد هرچه سریعتر نسبت به تأمین لامپ كم مصرف براساس تعهدات صورت گرفته به استان اقدام شود. عابدی به دیگر راههای كاهش مصرف انرژی برق دراستان اشاره و بیان كرد: برای كاهش تلفات برق درسطح استان به یكصد و۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم كه در صورت تخصیص این اعتبار می توانیم شاهد كاهش چشمگیر تلفات برق دراین استان باشیم.