۱۷ هزار اشتراك جدید برق از ابتدای امسال تاكنون در استان مركزی واگذار شده است.

مهندس عابدی مدیرعامل شركت توزیع برق استان مركزی با بیان این خبر افزود: مجموع تعداد مشتركان برق در استان ۴۵۵ هزار مشترك است.وی توضیح داد: از مجموع این ۴۵۵ هزار اشتراك، ۸۵ درصد به مشتركان خانگی، ۹ درصد به مشتركان تجاری، ۳ درصد به مشتركان عمومی و ادارات، ۱‎/۱ درصد به مشتركان تجاری و كمتر از ۱ درصد به مشتركان كشاورزی اختصاص دارد.

مهندس عابدی همچنین درباره میزان مصرف انرژی در این تعرفه ها، گفت: مصارف صنعتی ۳۷ درصد، خانگی ۲۳ درصد، كشاورزی ۲۳ درصد، تجاری ۳‎/۴ درصد از سهم مصرف انرژی را در استان دارا هستند.

وی با اشاره به این كه بیشترین مصرف انرژی برق مربوط به بخش كشاورزی است، افزود: به دلیل میزان بالای یارانه متعلق به این بخش، كمترین در آمد شركت توزیع برق مربوط به بخش كشاورزی است و بیشترین درآمد شركت را از محل فروش انرژی به بخش صنعت اعلام كرد.مدیر عامل شركت توزیع برق استان مركزی با اشاره به این كه از ابتدای امسال تا كنون ۲ هزار و ۵۰۰ انشعاب غیر مجاز به صورت رسمی به ثبت رسیده است افزود: یكهزار و ۳۰۰ كیلوگرم، سیم و كابل در این زمینه جمع آوری شده است.مهندس عابدی دلیل افزایش میزان انشعابات غیر مجاز را نداشتن مجوز واگذاری انشعاب از سوی این شركت به ساخت و ساز های غیر مجاز، دانست.

مهندس عابدی درباره حجم تأسیسات توزیع برق استان گفت: طول خطوط انتقال برق در استان ۱۶ هزار و ۳۰۰ كیلومتر است و ۱۰ هزار و ۱۰۰ دستگاه پست برق در سطح استان و خطوط انتقال وجود دارد.وی همچنین از افزایش

صد درصدی اعتبارات مربوط به طرح های عمرانی شركت در امسال خبر داد.وی میزان مطالبات این شركت را از مجموع مشتركان برق استان ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان عنوان كرد.وی میزان درآمد شركت را از محل فروش انرژی ماهانه

۴ میلیارد تومان اعلام كرد و افزود: به همین میزان نیز یارانه از سوی این شركت به استان تعلق می گیرد.

مدیر عامل شركت توزیع برق استان مركزی در پایان از توفیق این شركت در دریافت گواهینامه صنعت سبز از سازمان حفاظت محیط زیست كشور خبر داد.