سدها پروژه های بزرگی اند و یك ماه یا سه ماه تأخیر تأثیری بر روند طرح ها ندارد.

به دلیل شرایط آب و هوایی زمستان و یخ زدن برف در كوه ها پیش بینی می كنیم كه چند سد دیگر در بهار سال آینده آبگیری شده و وارد مدار شوند. سید پرویز فتاح - وزیر نیرو - در گفت و گو با ایسنا، درباره علت به بهره برداری نرسیدن پروژه ها و طرح های احداث سد در كشورمان عنوان كرد: امكان آبگیری برای برخی سدها به دلیل جاری نبودن رودخانه ها و تأخیر در بارندگی وجود ندارد و به دلیل شرایط آب و هوایی زمستان و یخ زدن برف در كوه ها پیش بینی می كنیم كه چند سد دیگر در بهار سال آینده آبگیری شده و وارد مدار شوند تا تأخیر دو تا سه ماهه در راه اندازی آن ها جبران شود. البته سدها پروژه های بزرگی اند و یك ماه یا سه ماه تأخیر تأثیری بر روند طرح ها ندارد. وی همچنین درباره آخرین وضعیت تشكیل بورس برق گفت: وزارت اقتصاد با تشكیل این بورس موافقت كرده و همه مراحل آن شامل بررسی های فنی نیز انجام شده و قطعاً تا سال آینده نهایی می شود. وی در پاسخ به این سؤال كه با تشكیل بورس برق تكلیف سوخت یارانه ای چه می شود؟ گفت: وزارت نیرو برق را به نرخ آزاد عرضه می كند كه طبق قانون بودجه سال آینده ۷۷ تومان تعیین شده است و یارانه نیز از سوی دولت پرداخت می شود كه حسابش جداست. فتاح درباره علت اصلی نیمه كاره ماندن نیروگاه های برق آبی توضیح خاصی نداد و فقط اظهار كرد: همه این نیروگاه ها نیمه كاره بوده و در حال ساخت هستند. برای مثال فعالیت های كارون ۴ از پیشرفت خوبی برخوردار است و در ماه گذشته ركورد بتون ریزی ۶۲ هزار متر مكعب در پروژه كارون ۴ شكسته شده است؛ بنابراین معتقدیم كه این پروژه طبق زمان بندی در سال ۱۳۸۸ آبگیری و وارد مدار می شود.