دوتابلوی «جیغ» و «مادونا» با اتمام مراحل ترمیم و رفع صدمه های ناشی از سرقت، به زودی باردیگر در معرض دید عموم قرار می گیرند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، تابلوهای «جیغ» و«مادونا» اثر «ادواردمونش» نقاش شهیر نروژی پیشرو در سبك اكسپرسیونیسم كه سه سال پیش به سرقت رفته و صدمه بسیار دیدند، پس از پیدا شدن و اكنون بانزدیك شدن به مراحل پایانی ترمیم و بازسازی، از ۲۳ می به مدت چهارماه بار دیگر در موزه مونش شهر اسلو به نمایش گذاشته خواهند شد. براساس این گزارش، مدیران این موزه اعلام كرده اند كه مراحل ترمیم و احیای این دو شاهكار بسیار وقت گیر و مؤثر بوده است اما با وجود تلاش كارشناسان، برخی از لكه ها از جمله آثار رطوبت روی تابلوها باقی خواهند ماند. گفتنی است، دو تابلوی «جیغ» و «مادونا» در ماه آگوست سال ۲۰۰۴ میلادی در پی یك حمله مسلحانه از موزه «مونش» اسلو ربوده شده و دو سال بعد در حالی كه شكسته و خراشیده شده بودند پیدا شدند.