موزه هنر ساندیاگو كالیفرنیا نمایشگاهی را با عنوان «ریتم هندوستان» از آثار «ناندالال بوس» را برگزار كرده است.«ناندالال بوس» را پدر هنر مدرن هندوستان می شناسند.

وی نخستین مدیر مدرسه هنرهای زیبای بنگال بود. او مطالعات گسترده ای را در زمینه هنرها و موتیف های بومی و سنت شبه قاره هند و كشورهای اطرافش از جمله چین و ژاپن نمود و آنها را به هنرجویانش منتقل ساخت. «بوس» كوشید تا با استفاده از زبان هنر ریشه های فراموش شده فرهنگ و تمدن عظیم هند را به یاد ساكنان آن آورد. دوستی او با مهاتما گاندی سبب شد كه آثارش رنگ و بوی آزادیخواهی و استقلال طلبی به خود گیرند. در نقاشی های وی می توان مناظر روستایی و زندگی ساده مردم را بدون نیاز به مظاهر تجدد غرب مشاهده نمود. در نمایشگاه «ریتم هندوستان» بیش از ۱۰۰ اثر از بهترین آثار این نقاش آزادیخواه در معرض دید قرار گرفته است.