عملیات اجرایی ۹ پروژه جدید برقی در كرمانشاه آغاز شده است. عبدالعزیز كریمی مدیرعامل شركت برق منطقه ای غرب گفت: امروزه دیگر از پروژه های برق رسانی به شهرها و روستاها خبری نیست و خوشبختانه همه این مراحل را پشت سر گذاشتیم و تمام شهرها و بیش از ۹۸ درصد از روستاها دارای برق هستند. وی گفت: حالا زمان آن رسیده كه در راستای پایداری شبكه اقداماتی انجام گیرد و در این مورد تلاش نماییم. كریمی افزود: با افتتاح این پروژه ها چنانچه نیروگاه بیستون از مدار خارج شود دیگر خاموشی نخواهیم داشت.

محمدعلی وحدتی مدیرعامل شركت توانیر با تقدیر و تشكر از زحمات كاركنان صنعت برق غرب گفت: همكاری و هماهنگی موجود بین بخش های تولید، توزیع و انتقال در استان كرمانشاه را یكی از عوامل موفقیت در تأمین برق شهروندان به هنگام قطع گاز زمستان امسال دانست. مدیرعامل شركت توانیر اظهار داشت: ثابت ماندن نرخ برق از اواخر برنامه سوم و برنامه چهارم و از طرفی بالا رفتن هزینه های شركت توانیر در سایر بخش ها مانند نرخ فلزات از چالش هایی بود كه با آن روبرو بودیم، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی با استناد به بند «ج» تبصره ۱۱ در قانون بودجه سال ۸۷ دولت را مكلف نمود كه مابه التفاوت قیمت تكلیفی را از محل صندوق ذخیره ارزی پرداخت نماید.وحدتی اظهار امیدواری كرد با تأمین این اعتبار از سوی دولت، شركت توانیر بتواند به رسالت اصلی یعنی همان تأمین انرژی مطمئن مشتركین عمل كند. وی با اشاره به هدفمند كردن یارانه ها گفت: اصلاح قیمت ها بهترین راه صرفه جویی است و از نظر اقتصادی هم زیر یك درصد بر افزایش هزینه خانواده ها تأثیر می گذارد.