بیست و هفتمین شماره نشریه "هنرهای تجسمی" ویژه بهمن ۸۶ با ۱۵نکته انیمیشنی از بهرام عظیمی منتشر شد.

شماره بهمن ماه نشریه "هنرهای تجسمی" با سرمقاله سردبیر آغاز می‌شود و در ادامه می‌پردازد به بررسی فرم و محتوا در تایپوگرافی اسماء الحسنی و گفتگو با یدالله کابلی هنرمند خوشنویس درباره خط شکسته و تأثیر آن بر خط نستعلیق.

هنر و زیبایی از دیدگاه اسلام و متفکران مسلمان، بررسی نقشمایه‌های تزئینی سفالینه‌های دوره ایلخانان موزه ایران باستان، گفتگو با علی رجبی درباره تعبیر وی از هنر حقیقی، ویژه‌نگاشتی درباره محمد زمان بن حاجی یوسف به قلم النور سیمز و بررسی دو نگاره از نسخه شاهنامه طهماسبی در بخشی دیگر از مطالب این شماره منعکس شده است.

نگاهی به تصویرسازی موریس، مقاله‌ای درباره مدرن و پست مدرن، گفتگو با علی‌اصغر ژوله، تصاویر سه‌بعدی در برنامه‌های رایانه‌ای، ۱۵ نکته انیمیشنی از بهرام عظیمی، طنز سیاه گاهان ویلسن، یادداشتی بر کتاب توصیه به سربازان، فعالیت‌های استانی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، رویدادهای بین‌المللی تجسمی و ترجمه خلاصه مطالب به کار این شماره پایان می‌دهد.

بیست و هفتمین شماره نشریه "هنرهای تجسمی" ویژه بهمن ماه ۸۶ به صاحب امتیازی حوزه هنری، مدیر مسئولی حسن بنیانیان و سردبیری عبدالمجید حسینی راد در ۸۰ صفحه با قیمت ۲۰۰۰ تومان در دسترس علاقمندان است.