هفتمین دوسالا‌نه نقاشی تهران به نیمه رسید و آثار ۴۳۰ هنرمند همچنان در تالا‌رهای تودرتوی موسسه صبا خودنمایی می‌كند. روز دوشنبه هم دومین نشست این دوسالا‌نه برپا شد و حاضران آن نشست به دفاع از عملكرد این دوسالا‌نه پرداختند و دبیر آن، حبیب آیت‌اللهی گفت كه سعی كرده بهترین كارها را برای این دوسالا‌نه انتخاب كند.

اما مشاهدات شماری از بازدیدكنندگان این دوسالا‌نه حاكی از آن است كه نوعی حال و هوای دانشجویی بر آن حاكم است. همچنین در طبقه آخر موسسه صبا آثاری می‌بینیم كه قبلا‌ در نمایشگاه هنر مقاومت ارائه شده‌اند و نكته دیگر اینكه چیدمان آثار مناسب نیست.

حتی نحوه چیدمان آثار چند نقاش معروف مناسبتی با یك دوسالا‌نه ندارد و هیچ طبقه‌بندی‌ای میان آنها دیده نمی‌شود. نكته دیگر اینكه ۷۵ درصد از حدود ۵۰۰ عضو انجمن نقاشان ایران مشاركتی در این دوسالا‌نه ندارند. معصومه مظفری (رئیس هیات‌مدیره این انجمن) كه از آثار بازدید به‌عمل آورده، درباره آنها می‌گوید: <این دوسالا‌نه را بیشتر یك نمایشگاه باید به حساب آورد تا یك دوسالا‌نه. بیشتر به دانشجویان پرداخته شده و آثار مربوط به نقاشان دوسالا‌نه ششم و همچنین برندگان آن دوسالا‌نه در میان این آثار دیده نمی‌شود.>

افشین پیرهاشمی، باربد گلشیری، ركن‌الدین حائری‌زاده، احمد منتظری و شاهو بابایی از جمله نقاشان موفق دوسالا‌نه قشم هستند كه آثارشان در این دوسالا‌نه به چشم نمی‌خورد.همچنین نقاشان جوانی همچون محمدمهدی طباطبایی، ایمان افسریان، وحید حكیمی و... جزو جوانان آن دوره هستند كه در این دوره فراموش شده‌اند. مظفری درباره دستاورد مهم دوسالا‌نه ششم می‌افزاید: <در آن دوره تمام كسانی كه كارشان روی دیوار رفت به نقاشان حرفه‌ای تبدیل شدند؛ ولی آثار این دوره بیشتر حال و هوای دانشجویی دارد.> در كنار چند نقاش ذكرشده، سیدمحمد احصایی، غلا‌محسین نامی، آیدین آغداشلو، نصرت‌الله مسلمیان، رعنا فرنود، فریده لا‌شایی و پریوش گنجی از جمله غایبان بزرگ دوسالا‌نه هفتم هستند.

مظفری برای مفهوم <دوسالا‌نه> تعریف خاصی قائل است؛ همان تعریفی كه این روزها تقریبا در مورد تمام دوسالا‌نه‌های مهم جهان لحاظ می‌شود: <دوسالا‌نه با نمایشگاه فرق دارد. باید دربرگیرنده فعالیت‌های اخیر هنرمندان باشد.>به هر حال بخشی از نابسامانی‌ها و كمبودهای دوسالا‌نه امسال، به رویارویی پنهان انجمن نقاشان و مركز هنرهای تجسمی برمی‌گردد؛ رویارویی‌ای كه با استعفای آیدین آغداشلو از دبیری دوسالا‌نه و انتخاب حبیب‌آیت‌اللهی به عنوان دبیر جدید شدت گرفت.اگر به نقش و مقبولیت هنری انجمن‌ها در برپایی دوسالا‌نه‌ها و نمایشگاه‌های مختلف اذعان كنیم، آن وقت نتیجه می‌گیریم كه كاش مركز هنرهای تجسمی شرایطی را فراهم می‌كرد تا صنف نقاشان حضور قدرتمندی در دوسالا‌نه هفتم داشته باشند؛ دوسالا‌نه‌ای كه مهم‌ترین اجتماع نقاشان ارزیابی می‌شود.