ارتش اشغالگر اسرائیل از بامداد چهارشنبه گذشته تا بامداد دیروز كشتار هولناكی را در نوار غزه با عنوان «عملیات زمستان داغ» به راه انداخت.

عملیاتی كه باعث شهادت ۱۲۰ فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۲۰۰ نفر از مردم مظلوم فلسطین شد و هولوكاستی را به وجود آورد كه از كوره آدم سوزی مدعایی بدتر بود.

صهیونیست ها تلاش داشتند با هدف قراردادن غیرنظامیان، جنبش حماس را به زانو درآورند و این جنبش را وادار به پذیرش دیكته های خود و توقف حملات موشكی از غزه كنند. اما مجاهدان فلسطینی با مقاومت قهرمانانه خود در برابر ارتشی كه پنجمین ارتش جهان معرفی می شد و با وارد آوردن تلفات جانی و مالی زیاد توانستند نظامیان صهیونیست را به عقب برانند و آنان را وادار به اعتراف به شكست كنند.

بدین ترتیب عملیات زمستان داغ صهیونیست ها برای فلسطینی ها تبدیل به جهنمی سوزان تر برای خودشان شد. تا جایی كه مقامات مختلف رژیم صهیونیستی به شكست مفتضحانه خود اعتراف كرد ند و اظهار داشتند كه توانایی های حماس بسیار بالا و خارج از تصور اسرائیل بود و در این جنگ پنج روزه قادر به تأمین هدف خود كه همانا توقف شلیك موشك های قسام است نشده اند.

در همین رابطه «آوی دیختر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی كه از مرگ حتمی در اثر اصابت موشك های فلسطینیان در شهرك صهیونیست نشین سدروت نجات یافته بود و محافظش زخمی شده بود گفت، ما در این نبرد پنج روزه نتوانستیم اقدام مفیدی انجام بدهیم و به اهداف خود كه توقف شلیك موشك های قسام است برسیم، ما در شناخت و شناسایی دقیق كسانی كه از غزه به ما حمله می كنند ناتوان هستیم.

رئیس سازمان امنیتی شاباك نیز تاكید كرد كه جنبش حماس بر نیروهای ارتش اسرائیل برتری داشت. عقب نشینی تانك ها، جنگ افزارها و نفربرهای رژیم صهیونیستی از مناطق غزه در حالی انجام گرفت كه پیشتر مقامات رسمی رژیم صهیونیستی از ادامه عملیات نظامی در نوار غزه و تشدید این حملات سخن گفته بودند. در حالی كه مقاومت جانانه فلسطینی ها ثابت كرد كه صهیونیست ها بازهم در معادلات خود شكست خوردند و نتوانستند ارزیابی دقیقی از فضای حاكم بر جامعه فلسطین داشته باشند.

از سوی دیگر جنایات وحشیانه اشغالگران صهیونیست نه تنها اراده پولادین ملت فلسطین را تضعیف نكرد بلكه برعكس موجب تقویت روحیه مبارزاتی با دشمن صهیونیستی شد. تا جایی كه مبارزان حماس اعلام كردند اگر ارتش اسرائیل بار دیگر به فكر حمله مجدد به نوار غزه بیفتد این بار با عملیات شهادت طلبانه به استقبال صهیونیست ها خواهند رفت.

بدین ترتیب موج خروشانی كه از مقاومت دلیرانه مردم غزه آغاز شده به این زودی ها خاموش نخواهد شد و فراگیر تر از همیشه رهبران تل آویو، كاخ سفید و دیگر هم پیمانان منطقه ای را دربرخواهد گرفت.

مردمی كه در غزه شرافتمندانه مقاومت می كنند حتی اگر تاوان این مقاومت سنگین را با فداكردن جان عزیزان خود بدهند باز موفق خواهند شد تاریخ را با سربلندی بازنویسی كنند و شرم تاریخی را برای سردمداران آمریكا و اسرائیل برای همیشه ثبت كنند.

كودكان غزه كه امروز در آتش جنایات اسرائیل قربانی می شوند شهدای امت اسلامی و روشن ترین نقطه در تاریخ عصر حاضر محسوب می شوند و مسلماً خون آنها هرگز پایمال نخواهد شد و فردا و فرداها كسانی هستند كه برای گرفتن انتقام خون آنها به پا خیزند.

اما در این میان مواضع برخی از كشورهای عربی در قبال قضیه فلسطین مایه تأسف شدید است و سكوت آنان در برابر آنچه كه اسرائیل بر سر مردم غزه می آورد دردناك و مایه شرم است. اسرائیل آشكارا هولوكاستی را از چهارشنبه گذشته به مرحله اجرا گذاشت كه هیچ كدام از این كشورهای عربی تا به حال با آن مواجه نبوده اند اما آنان از مشاهده اجساد سوخته كودكان فلسطینی و فروریختن خانه های مردم این منطقه نه تنها متأثر نشدند بلكه سكوت توأم با رضایت كردند و انگار نه انگار كه چیزی دید ه اند و فاجعه ای به وقوع پیوسته است.

به راستی وقتی كه موضع اعراب در قبال برادران فلسطینی خود این گونه است چه انتظاری می توان از جامعه بین المللی برای توقف ستیزه جویی های اسرائیل داشت و چگونه می توان از كشورهای دیگر خواست تا اسرائیل را تحت فشار گذارند؟ اعراب حتی اگر پایین ترین درجه ایمان را در قبال برادران خود داشته باشندنمی توانند نسبت به این جنایات بی توجه باشند و تاریخ همه این حوادث را ثبت خواهد كرد .

سران عرب بهتر است بدانند آنچه كه در غزه اتفاق می افتد نوعی تجاوز به كشورهای عربی و امنیت ملی عرب ها است و آنان باید از خواب غفلت بیدار شوند و از امنیت ملی خود در برابر تهدیدات اسرائیل حمایت كنند.

فریده شریفی