در نخستین روز از همایش هفتمین دوسالانه نقاشی معاصر ایران حبیب الله صادقی، آیدین آغداشلو، حسین خسروجردی و مرتضی گودرزی درباره دوسالانه هفتم نقاشی و جریان هنر نقاشی معاصر ایران صحبت کردند.

حبیب الله صادقی مدیرکل دفتر امور هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در این همایش به دوسالانه های برگزار شده در سال جاری اشاره کرد و هفتمین دوسالانه نقاشی را آخرین دوسالانه یی عنوان کرد که قول برگزاری آن را داده بود که با برگزاری آن پرونده دوسالانه های تجسمی کشور بسته می شود. وی به اما و اگرهای پیرامون دوسالانه نقاشی هم اشاره یی داشت و از آنها به عنوان شهد و شیرینی این دوسالانه یاد کرد.