كارشناسان توانسته اند چهره باخ، آهنگساز مشهور آلمانی را پس از گذشت۲۵۰ سال از مرگ وی دوباره طراحی كنند.

به گزارش میراث آریا، كارشناسان طراحی مركز هنرهای تجسمی آلمان توانستند به كمك شكل جمجمه و اسناد به دست آمده از زندگی این آهنگساز چهره جدید او را به تصویر بكشند. كارولین ویلكینسون، از مركز هنرهای تجسمی گفت: «اسكن گرفته شده از جمجمه باخ به خوبی كمك كرد تا ما بتوانیم رنگ پوست و ماهیچه بندی صورت وی را طراحی كنیم.» این چهره یك مرد كوتاه قامت با ابروانی در هم كشیده و پلك های بالا آمده ای را به تصویر می كشند كه مشكل دید برای او به وجود می آورد. پروژه به تصویر كشیدن چهره باخ در موزه باخ هوس برنامه ریزی شد و پس از تكمیل به شهر ایشناخ زادگاه این آهنگساز انتقال داده خواهد شد.