یكی از تابلوهای ونسان ون گوگ كه نقاش مشهور هلندی چند هفته پیش از خودكشی آن را خلق كرده، برای نخستین بار در۹۰ سال اخیر با قیمت پایه ۳۰ میلیون دلار حراج می شود. به گزارش مهر، بی بی سی اعلام كرد «كودكی با پرتقال» كه سال ۱۸۹۰ حدود یك ماه پیش از خودكشی ون گوگ در ۳۷ سالگی خلق شده، ماه جاری میلادی در نمایشگاه هنرهای زیبا اروپایی در ماستریخت هلند به نمایش درمی آید. گفته می شود ون گوگ پس از گذراندن اوقاتش با خواهرزاده خردسال خود، چند تابلو كشید كه «كودكی با پرتقال» یكی از آنهاست.

خوشحالی نقاش معروف از این دیدارها آن هم چند روز پیش از مرگ به خوبی در این تابلوها پیداست و حاكی از یك انرژی سرشار هنرمندانه است. آنچه در تابلو نقاشی «كودكی با پرتقال» تصویر شده در اصل متعلق به كودكی دو ساله به نام رائول لور است. رائول فرزند نجاری در دهكده فرانسوی اوور در ۲۵ مایلی شمال پاریس بود؛ جایی كه ون گوگ پیش از مرگ مدتی را آنجا گذراند و سرانجام روز ۲۷ ژوئیه ۱۸۹۰ با یك اسلحه به سینه خود شلیك كرد و دو روز بعد در تختخواب درگذشت. حراج یكی از تابلوهای ون گوگ برای ماه مارس برنامه ریزی شده كه نوامبر گذشته آخرین تابلو بجا مانده از او در یك حراجی در نیویورك خریدار پیدا نكرد. «مزارع گندم» آن زمان ۲۵ میلیون دلار قیمت گذاری شده بود كه هیچكدام از پیشنهادهای ارائه شده در حراجی به پای آن نرسید و تابلو فروخته نشد.