مدیر عامل شركت مدیریت برق ایران گفت: میزان صادرات برق ایران به كشورهای همسایه در حال حاضر ۲۳۰ مگاوات و واردات برق ۲۰۰ مگاوات است.

مسعود حجت اظهار داشت: ایران در حال حاضر با برخی از كشورهای همسایه به تبادل انرژی،واردات و صادرات برق مشغول است به طوریكه در حال حاضر میزان صادرات برق به كشورهای همسایه ۲۳۰ مگاوات و واردات برق ۲۰۰ مگاوات است.

وی افزود: صادرات برق ایران به تركیه در حال حاضر ۱۵۰ مگاوات است كه قرار است این میزان در سالهای آتی افزایش یابد.

وی گفت: ایران به غیر از كشور تركیه به پاكستان ۳۰ مگاوات برق صادر می‌كند كه طبق درخواست پاكستان این میزان قرار است كه افزایش یابد.

حجت ادامه داد: صادرات برق به افغانستان ۴۰ مگاوات و به نخجوان ۱۰ مگاوات است.

به گفته وی، ایران در حال حاضر ۷۰ مگاوات برق را از تركمنستان به تركیه ترانزیت می‌كند.

وی در خصوص میزان واردات برق گفت: ایران در حال حاضر از تركمنستان ۲۰۰ مگاوات برق وارد می‌كند اما به هر حال ایران آمادگی دارد كه میزان صادرات برق خود را افزایش دهد.