«شكوه بی پایان» عنوان نمایشگاهی است از آثار تذهیب كیانوش معتقدی، لیلا پورخانی، ندا كوثری فر و علی رضا اكبری جاوید كه از امروز در گالری سیحون برپا می شود. به گزارش خبرگزاری شهر، این نمایشگاه تأملی است بر شیوه های مختلف هنر«تذهیب» كه با هدف «باز آفرینی» و «بازشناسی» ویژگی های این هنر برگزار می شود.این نمایشگاه كه دربرگیرنده نمونه هایی از هنر تذهیب به شیوه های ایلخانی، تیموری، صفوی، زندیه و قاجار است تا ۱۶ اسفندماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ ادامه خواهد داشت.گالری سیحون، در خیابان وزراء، كوچه چهارم، پلاك ۳۰ واقع است و پذیرای عموم بازدیدكنندگان نمایشگاه «شكوه بی پایان» خواهد بود.