وزیر نیرو با اشاره به عدم جیره بندی آب در شهرهای بزرگ گفت : از اسفند ۸۶ نحوه مصرف آب در كشور طوری مدیریت شده است كه تا آذر امسال در تامین آب شرب كشور خللی ایجاد نشود.

به نقل از پایگاه خبری وزارت نیرو ، پرویز فتاح در برنامه تلویزیونی نگاه یك با بیان اینكه مصرف آب در فروردین امسال در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است تصریح كرد : هم اكنون (با وجود گرمای بیشتر هوا نسبت به سال گذشته) مقدار مصرف آب در تهران برابر سال گذشته است كه این نشان دهنده گرایش مردم به فرهنگ صرفه جویی و درست مصرف كردن است و البته باید از مردم صمیمانه تشكر كنم.

فتاح در خصوص بارورسازی ابرها گفت : دو فروند هواپیما مخصوص بارور كردن ابرها خریداری شده است كه سال گذشته در استان های گیلان و یزد آزمایش شد و جواب مثبت داد.

وی گفت: هم اكنون با توجه به گرمای هوا، بحث بارور كردن ابرها امكان پذیر نیست، بنابراین همه تلاشمان اینست كه مقدار موجودی آب كشور را تا آذر امسال مدیریت و تنظیم كنیم و حتی تا پایان آذر نیز مقداری آب در مخازن نگه داریم.