اولین شیر پروانه‌ای نیروگاه ۲۰۰۰ مگاواتی گتوند با وزن تقریبی ۱۵۰ تن در شركت صنایع آذر آب اراك ساخته شد.

به نقل از روابط عمومی شركت توسعه منابع آب و نیروی‌ ایران، با شیوه جدید و ابتكاری انجام شده جهت ماشینكاری دیسك این شیر، كشور از ساخت آن در خارج به خود كفایی كامل دست یافت.

اولین شیر پروانه ای نیروگاه گتوند با قطر ورودی ۶/۵ متر و خروجی ۳/۵ متر حدود ۱۵۰ تن وزن دارد و ساخت آن در داخل كشور حدود دو میلیون یورو صرفه جویی ارزی به همراه داشته است.

نیروگاه گتوند در مجموع دارای ۴ شیر پروانه‌ای است كه همگی آنها در داخل كشور ساخته می‌شوند. شیر پروانه ای یكی از قطعات اصلی و مهم نیروگاه‌های برق آبی است كه وظیفه و وصل جریان آب ورودی به نیروگاه را بر عهده دارد.

شایان ذكر است سد گتوند به ارتفاع ۱۸۰ متر از پی و طول ۷۶۰ متر بلند ترین سد خاكی در حال اجرای كشور است كه پس از سد كرخه دومین سد بزرگ خاكی كشور از نظر توان ذخیره آب خواهد شد.

مخزن این سد نیز با حجمی معادل ۴۵۰۰ میلیون متر مكعب به عنوان بزرگترین مخزن آبی بر روی رودخانه كارون دز نزدیكی شهر گتوند در استان خوزستان واقع شده است.

همچنین نیروگاه گتوند پس از احداث با تولید ۴۲۵۰ میلیون كیلووات ساعت انرژی سالیانه دارای بیشترین میزان تولید انرژی در میان نیروگاه‌های برق آبی كشور خواهد بود كه ورود به مدار آن علاوه بر تامین آب مطمئن برای استان خوزستان، موجب افزایش تولید برق در زمان اوج مصرف برای كل كشور خواهد شد.