شركت توزیع نیروی برق تهران برنامه‌ زمان‌بندی خاموشی‌های احتمالی هفته دوم برق غرب استان تهران را اعلام كرد.

گروه‌های یك از ۶ تا ۸ صبح و ۱۸ تا ۲۰، گروه دوم از ساعت ۶ تا ۸ صبح و ۲۰ تا ۲۲، گروه ۳ از ساعت از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۲، گروه ۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۲۲ تا ۲۴، گروه پنجم از ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۲۲ تا ۲۴، گروه ششم از ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد و ۱۲ تا ۱۴، گروه هفتم از ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد و ۱۲ تا ۱۴، گروه هشتم از ساعت ۱۲ تا ۲ بامداد و ۱۴ تا ۱۶، گروه نهم از ساعت ۲ تا ۴ و از ساعت ۱۴ تا ۱۶، گروه ۱۰ از ساعت ۲ تا ۴ و از ساعت ۱۶ تا ۱۸ و گروه یازده از ساعت ۴ تا ۶ صبح و از ساعت ۱۶ تا ۱۸ قطعی برق خواهد داشت.

اطلاعات موقعیت جعرافیایی گروههای خاموشی

● گروه ۱

مردآباد - حسین آباد - ولد آباد - خیابان كشتارگاه ماهدشت - كیانمهر - كوی زنبق

افشار - آق تپه و شعبان آباد - فاز یك و پنج مهر شهر

آدران شهریار - جاده كهنز - محمد آباد ویره - خاوه - ویره - شاهد شهر - صبا جاده

فردوسیه - مصطفی خمینی شهر و

و رضوانیه - جاده برغان و اطراف - شهرك بهارستان - جاده بهشت سكینه

خیابان مرغك

جاده كرج به شهریار - معدن شن و ماسه

● گروه ۲

شهرك والفجر - یبارك - قشلاق - مهرچین و مهرآذر

جاده ملارد به سمت كانال - فاز دو و ضلع غرب فاز سه اندیشه - بلوار راغب

ماریك - بلوار - سرآسیاب تاشهر دارای ملارد قسمتی از مهرشهر - حصارك بالا و پایین - شرق جاده زندان - دانشگاه تربیت معلم - اخترآباد تا انتهای شمال اتوبان - شهرك گلدشت خرم دشت از ابتدای خیابان پیش آهنگی - مسیر شبكه سهیلیه - سرخاب - جاده سرخاب و روستاهای

● گروه ۳

كیانمهر و مجتمع - ج زندان مهدی آباد فرودگاه پیام - شهرك علوی ملك آباد - زندان‌ها - آباد - ج آباد تا اتوبان مشكین - ج مردآباد - عباس آباد - همایون ویلا - جعفر آباد - واریان شهر - شهرك مترو - سیمین دشت - جاده ملارد - رزكان

● گروه ۴

طاووسیه جاده سهیلیه - محدوده شهرداری چهارباغ - كمال شهر - شهرك

شهریار ج جنوب جاده ملارد شهریار دو طرف جاده رباط كریم - قسمتی از جنوب آباد كهتر دو طرف تا سه راهی خاوه جنوب جاده تهران تا خادم

● گروه ۵

خیابان پیك - كوی - جاده ملارد - فردیس - منظریه - شهرك وحدت - سیمین دشت

ارم - خیابان اهری و خیابان فریبا

بوئین زهرا - پلیس راه ماهدشت و روستای اطراف جاده محدوده شهر اشتهارد تا سرآسیاب - خیابان راغب - سه راه مارلیك - شهرك اداری - فاز ۱ اندیشه - ملارد

شهریار

غرب فاز ۴ - كوی گلها و قسمتی از بلوار ۴ باندی - گلزار غربی

● گروه ۶

جاده تهران به شهریار - شهر قدس

آباد و شهرك مارلیك سر آسیاب ملارد شهرك ناز، فرخ

تهران - شهرك دانش و محدوده كفش ملی ج تهران شهریار از سعید آباد به سمت

● گروه ۷

كمربندی ماهدشت به - قطعه ۴ - صفا دشت - لم آباد - حصار طهماسب - خیابان رغنا

ملارد

خ بزغان - خ بهار - اسلام - عظیمیه - ۴۵ متری كاج - جهانشهر - بلوار طالقانی

آباد - خ مطهری

● گروه ۸

شهر قدس - جاده تهران

چینه - شهرك بعثت و ولیعصر - قسمتی از شهر شهر صنعتی هشتگرد - خیابان هشتگرد

نیروگاهی - جاده ملارد - مارلیك - فلكه ۵ فردیس - فردس - مجتمع صنایع

اطراف خ شیراز

مصباح - خ ذوب آهن - خ چالوس - فاز ۲ و ۳ اسلام آباد - خ شهید - میدان كرج

بهشتی - خ مظاهری

● گروه ۹ - استقلال - كارمندان شهرك اوج - حسن آباد - شمال عظیمیه - فاز ۱ گروهر داشت - خ

شمالی - ۴۵ متری گلشهر

اتوبان - فشند محدوده پاكبان شهر جدید - چندار ضلع شمال

ابریشم شهرك دانش و شهر قدس خ امام زاده و شهرك

شهر صنعتی اشتهارد

تا نفت پارس و شمال اتوبان كلاك بالا - خ ویلا - خلج آباد - ج تهران

● گروه ۱۰

طرف جاده نصیر آباد - خادم آباد - از سعید آباد تا خادم آباد دو

محدوده بخشداری طالقان

متری گلشهر - كرج نو - گلشهر ویلای زمینهای انصاری - گلزار شرقی - ۴۵

شرقی و غربی

كارخانجات مقدم و شهرك آزادگان نظر آباد - روستای روستای سید جمال الدین و خواجه شهرك هیو طلابر - كاظم آباد - حسین آباد تا صفر

● گروه ۱۱

شهر فاز ۲ و ۳ - حیدر شاهین ویلا - ج آتش كده - باغستان غربی و شرقی - رجایی آباد

مسیر جاده چالوس از بیلقان تا تونل كندوان

محدوده - دهداری سعید آباد - شهرداری هشتگرد - شهر هشتگرد

- آباد - شهر صنعتی سپهر و توابع - انتهای جاده سهیلیه جاده نجم