معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت: ستاد كاهش اثرات خشكسالی ۱۴ استان كشور را در رده اول و ۱۶ استان دیگر را در رده دوم استان‌های متاثر از خشكسالی قرار داد.

رسول زرگر اظهار داشت: درجه بندی استان‌ها از لحاظ وضعیت خشكسالی دارای فاكتورها و پارامترهای متفاوتی است بنابراین استانها با فاكتورهایی مثل بارش و میزان خسارتی كه بر منابع آب وارد خواهد شد در‌جه‌بندی می‌شوند.

وی ادامه داد: ستاد كاهش اثرات خشكسالی براساس همین فاكتور و پارامترها ۱۴ استان كشور را به عنوان استان‌های رده اول و ۱۶ استان دیگر را در رده دوم استان‌های متاثر از خشكسالی قرار داد.

زرگر در خصوص اعمال مدیریت در شرایط خشكسالی كه خسارتها را به حداقل رسانده است تاكید كرد: اولویت اول تامین آب در كشور مربوط به تامین آب شرب و سپس آب كشاورزی و صنعت است، بنابراین مدیریت آب كشور در چند ماه گذشته بحث كم آبی و توزیع آب را مدیریت كرده است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا افزود: حجم كل بارش‌ها از مهرماه سال گذشته تا پایان خردادماه امسال نشان می‌دهد كه این میزان بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۲ درصد و نسبت به مدت مشابه ۳۹ سال گذشته ۴۷ درصد كاهش داشته است.

به گفته وی، حجم كل بارش‌ها در مدت یاد شده ۲۱۰ میلیارد مترمكعب است.