مهاجم تیم پرسپولیس با اشاره به توافقش با مسئولان پرسپولیس گفت:یك سال دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم و خودم خواستم بمانم ضمن اینكه دل كندن از پرسپولیس بعد از ۱۱ سال برایم بسیار سخت بود. احسان خرسندی افزود: بعد از مذاكراتی كه با مدیر عامل جدید داشتم خود وی میل به ماندنم داشت و من هم دوست داشتم بمانم كه سرانجام توافق نهایی صورت گرفت ضمن اینكه من فوتبالم را از پرسپولیس شروع كرده ام و به این راحتی نمی توانم از آن دل بكنم. وی در خصوص شرایطش برای ماندن در پرسپولیس گفت:شرایط خاصی نداشتم اما فقط خودم خواستم كه بمانم و حقم را بگیرم و مطمئن باشید كه در فصل آینده جایگاهم را در پرسپولیس تثبیت خواهم كرد.خرسندی در خصوص تغییرات باشگاه پرسپولیس گفت:فوتبال ما همیشه این مشكلات را دارد و نه فقط در تیم ما بلكه همیشه تغییرات در همه تیم ها هست و باید به هر نحوی پذیرفت.داریوش مصطفوی پیشینه بسیار طولانی در مدیریت دارد و اگر بخواهد می تواند كمك های بسیار زیادی به پیشرفت پرسپولیس بكند.