حسن موسوی امروز افزود: در صورت ادامه این روند، سد آغ چای در زمان پیش بینی شده به اتمام نخواهد رسید.

وی تصریح كرد: برای ادامه احداث این پروژه از كل اعتبارات مصوب در سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان اختصاص یافت كه كافی نبود و هم اكنون بیش از ۹ میلیارد تومان به پیمانكار بدهكار هستیم.

موسوی اضافه كرد: سد آغ چای از ۷۷ درصد پیشرفت فیزیكی برخوردار است كه برای ادامه كار به تخصیص اعتبارات مصوب نیازمندیم.

وی افزود: كار مطالعاتی سد آغ چای از سال ۱۳۵۹ آغاز شده كه با بهره‌برداری از آن ۲ هزار و ۹۸۸ هكتار از دشت های قره ضیاالدین و نازك زیر پوشش قرار می گیرند.

موسوی استفاده از ظرفیت آب قابل توجه رودخانه آغ چای قبل از تخلیه به رودخانه مرزی ارس، بهبود وضعیت معیشتی، بهداشتی و رفاهی كشاورزان و ساكنان منطقه، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و تنظیم آب در زمان طغیان رودخانه را از اهداف احداث پروژه سد مخزنی آغ چای اعلام كرد.

سد آغ چای در فاصله ۴۲ كیلومتری خوی و ۳۵ كیلومتری قره ضیالدین احداث می‌شود.

حامد کاظم زاده خوئی