نایب رئیس اول شورای اصناف گفت: وزارت نیرو هنوز هیچ مذاكره‌ای با شورای اصناف در خصوص تعطیلی اصناف در ساعت ۲۰:۳۰ انجام نداده است.

جلال الدین محمد شكریه گفت:‌ وزارت نیرو باید درخواست خود را از طریق كمیسیون هیأت عالی نظارت مطرح كند تا كمیسیون‌های نظارت شهرستانها با توجه به شرایط جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، شرایط آب و هوایی و رونق اقتصادی برای هر استان، زمانبندی خاص آن را اعلام كند.

وی افزود: علی رغم ارائه طرح زمانبندی مصرف برق اصناف به هیأت دولت، تاكنون هیچ مذاكره‌ای در این خصوص با شورای اصناف صورت نگرفته است.

این گزارش حاكی است وزیر نیرو پیش از این به فارس گفته بود: ما برای اجرای این طرح حتما با اصناف مذاكره خواهیم داشت چرا كه به هیچ وجه قصد ضربه‌زدن به اصناف را نداریم. نمی‌خواهیم صنوف، متضرر شوند و فكر می‌كنیم كه اجرای این طرح به نفع تجار، مردم و كشور است.