معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا گفت:‌ طرح واگذاری تأسیسات سدها و شبكه‌های آبیاری و زهكشی به دولت تقدیم شده است.

رسول زرگر اظهار داشت: علی‌رغم اینكه شركت‌های آب و فاضلاب مشمول واگذاریهای اصل ۴۴ نیستند، وازرت نیرو سعی دارد تأسیسات سدها و شبكه‌های آبیاری و زهكشی واگذار شوند.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه طرحی تصویب و به دولت ارائه شده است كه بر اساس آن مالكیت و مدیریت سدهای كوتاه و شبكه‌های آبیاری و زهكشی به ذینفعان و تشكل‌های آب‌بران كه دارای حقابه هستند، واگذار شود.

وی با اشاره به اینكه ۸۲ سد و ۵۰۰ هزار هكتار شبكه آبیاری و زهكشی شامل این طرح می شود خاطرنشان كرد: سدهایی با ارتفاع كمتر از ۱۵ متر و حجم مخزن كمتر از ۳ میلیون مترمكعب و شبكه‌هایی با مساحت كمتر از ۵ هزار هكتار در طرح مزبور قابل واگذاری هستند.

زرگر خاطرنشان كرد: عدم ورود بخش خصوصی به حوزه آب كشور یكی از چالش های این بخش است، چرا كه هنوز موفق نشده ایم بخش خصوصی را به این حوزه وارد كنیم و به نوعی فلسفه اصل ۴۴ را در بخش آب پیاده سازی كنیم.