هفته اول تیرماه به عنوان هفته صرفه‌جویی در مصرف آب نامیده شده كه عناوین روزهای این هفته اعلام شد.

به نقل از روابط عمومی شركت آب و فاضلاب عناوین روزهای هفته صرفه‌جویی مصرف آب بدین شرح اعلام شد:

روز جمعه ۳۱ خرداد" آب و آموزه‌های دینی"، روز شنبه یكم تیرماه" آب و رسانه"، یكشنبه ۲ تیر "خشكسالی و سازگاری با كم آبی"، دوشنبه ۳ تیر" آب، نگاه ملی، مدیریت یكپارچه"، سه‌شنبه ۴ تیر" آب و مشاركت زنان"، چهارشنبه ۵ تیر " آب و بهینه سازی مصرف در بخش كشاورزی"، پنج‌شنبه ۶ تیر با "سلامت و بهداشت ".