به دلیل بروز و گسترش خشكسالی در استان پهناور كرمان و لزوم استفاده بهینه از منابع آب ، چاه های آب غیرمجاز كرمان مسدود می شوند.

استاندار كرمان نیز با تأكید بر لزوم انسداد چاه های غیر مجاز آب در استان كرمان تأكید كرد: در روزهای آینده با حضور نمایندگان دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، آب منطقه ای، معاونت برنامه ریزی و معاونت عمرانی اقدامات فوری برای انسداد این چاهها در سطح استان انجام خواهد شد. دكتر عبدالمحمد رئوفی نژاد اولویت این استان در زمان خشكسالی را تأمین آب شرب در شهرها و روستاها عنوان كرد و گفت: قبل از اعلام و تخصیص اعتبارات لازم درباره خشكسالی مسئولان باید نسبت به رفع موانع و مشكلات مردم در این زمینه اقدام شود.

وی با اشاره به مصرف ۹۰ درصد آب تأمین شده استان كرمان در بخش كشاورزی، عنوان كرد: ۶۵ درصد این میزان به علت استفاده از روش های سنتی آبیاری از سوی كشاورزان به هدر می رود و این مسأله با توجه به خشكسالی های ۱۰ ساله اخیر این استان باید به صورت ریشه ای رفع شود.

استاندار كرمان، یكی از مهم ترین راه های مقابله با بحران كم آبی و جلوگیری از هدر رفت آب كشاورزی در این استان را استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار عنوان كرد.

وی تأكید كرد: دولت برای رشد و گسترش سیستم آبیاری تحت فشار بخشی از هزینه های كشاورزان را به صورت كمك بلاعوض پرداخت می كند و ۵۰ درصد دیگر با وام های كم بهره در اختیار كشاورزان قرار داده می شود.

به گفته او، بر اساس سیاست دولت بانك های عامل در صورت سرمایه گذاری استان ها در این بخش تا ۳ برابر این هزینه ها را نیز به صورت وام در اختیار كشاورزان باید قرار دهند.

رئوفی نژاد همچنین با اشاره به این كه برای صرفه جویی بزودی ساعات كاری دستگاه های اجرایی استان تغییر می كند عنوان كرد: ساعات شروع كاری ادارات و سازمان های دولتی از اول خرداد ماه ساعت ۶ تا ۶‎/۳۰ دقیقه است.