معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت:چنانچه ۱۰ درصد صرفه جویی مورد هدف از سوی مشتركان به ثمر نرسد باید اذعان كنیم كه تا پایان تابستان خاموشی خواهیم داشت.

محمد احمدیان اظهار داشت: با توجه به كمبود تولید ۴ هزار مگاوات برق از سوی نیروگاه‌های برق آبی شبكه برق همچنان وضعیت چندان مطمئنی از لحاظ ذخیره برق ندارد بنابراین چنانچه مشتركان برق همان ۱۰ درصد صرفه‌جویی هشدار داده شده را رعایت نكنند خاموشی برق تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینكه از پایان شهریور وضعیت عادی خواهد شد ادامه داد:شركتهای برق زیرمجموعه وزارت نیرو هر هفته زمان دقیق خاموشی ها در مناطق ۲۰ گانه تهران را اعلام خواهند كرد تا مشتركان بتوانند با توجه به جدول خاموشی ها ،اطلاع درستی از ساعت خاموشی ها و میزان سهم خاموشی داشته و برنامه ریزی مناسبی انجام دهند.